Tarieven

Pand13 biedt voor ieder wat wils. Voor VvE’s die bijvoorbeeld alleen de technische kant uit handen willen geven of die hulp nodig hebben bij een specifiek project, biedt Pand13 deelprojecten voor een vast, vooraf afgesproken tarief. Heeft uw VvE geen zin in alle rompslomp en wilt u de taken graag uit handen geven? Voor die mensen bieden wij pakketten. Dan kunt u de taken met een gerust hart overdragen; u heeft er dan totaal geen omkijken meer naar.

Losse bouwstenen voor een vaste prijs

U doet de administratie van uw VvE en dat gaat u goed af. Maar nu moet het dak van uw appartementencomplex worden vervangen. U heeft offertes aangevraagd, maar wil graag technische ondersteuning bij het beoordelen van de offertes. Daar kan Pand13 u bij helpen. Voor een vaste vooraf afgesproken prijs, helpt Pand13 vastgoedbeheer u met advies, coördinatie en begeleiding. U zit dan niet vast aan een contract.

En de kennis van Pand13 vastgoedbeheer kan u goed van pas komen. Pand13 weet wat uw rechten en plichten zijn en kan zo voor u waterdichte afspraken maken met onder andere aannemers. U kunt achteraf altijd ergens op terug vallen. Neem contact op met Pand13.

Vaste pakketten al vanaf 15 euro per maand

Heeft u behoefte aan continuïteit? Wilt u niet verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de ledenvergaderingen, het innen van de voorschotten en het maken van meerjarenplanningen? Dan is een pakket wat voor uw VvE. Wij nemen alles uit handen en u heeft er geen omkijken meer naar. Pand13 handelt alle zaken af en houdt u regelmatig op de hoogte van de vorderingen. Dat scheelt u enorm veel tijd. En door de jarenlange ervaring van Pand13 bespaart u ook in onderhoudskosten. We hebben pakketten voor elke behoefte: namelijk basis, aanvullend en compleet. Goed VvE-beheer al binnen handbereik vanaf 15 euro per appartement per maand.


 • Basis

 • Administratief
  • Aanwezigheid algemene ledenvergadering
  • Het opmaken van de agenda
  • Het verzorgen van de notulen algemene ledenvergadering
  • Aanwezigheid bij een bestuursvergadering
  • Het tijdig verzenden van de benodigde stukken en documentatie
  • Het afhandelen van de facturatie
  • Het controleren van de dagafschriften
  • Incassocontrole
  • Het versturen van aanmaningen
  • Het inschakelen van een incassobureau
  • Het coördineren van de voorschotbijdrage
  • Het doorbelasten van kosten
  • Afhandeling van de post
  • Het archiveren van de stukken

 • Financiële werkzaamheden
  • Het opstellen van de begroting
  • Het opstellen van de jaarrekening
  • Het opmaken van de balans
  • Controle kascommissie
  • Het verzorgen van de betalingen

 • Technische werkzaamheden
  • Afhandelen van het klachtenonderhoud
  • 24/7 calamiteitenonderhoud


 • Aanvullend

 • Administratief
  • Extra algemene ledenvergadering
  • Het verzorgen van de notulen extra algemene ledenvergadering
  • Extra bestuursvergadering
  • Het verzorgen van de notulen extra bestuursvergadering
  • Controle naleving onderhoudscontracten
  • Het aanpassen/opzeggen van de onderhoudscontracten
  • Het afsluiten van onderhoudscontracten
  • Het bijhouden van de mutaties ledenbestand
  • Het opstellen van de afrekening service stookkosten en water
  • Wijzigingen register KvK
  • Het verzorgen van aanschrijvingen naar eigenaren

 • Financiële werkzaamheden
  • Advisering financiële zaken
  • Het bijwerken van de meerjarenonderhoudsbegroting
  • Het opstellen van een liquiditeitsprognose

 • Technische werkzaamheden
  • Het coördineren van het contract onderhoud
  • Het controleren op de uitvoering van het contract onderhoud
  • Het bijstellen van onderhoudsomschrijvingen
  • Het afhandelen van bouwkundige schades
  • Opdrachten verstrekken voor noodvoorzieningen
  • Het toezien op garantiezaken


 • Compleet

 • Administratief
 • Zie basis + aanvullend
 • Financiële werkzaamheden
 • Zie basis + aanvullend
 • Technische werkzaamheden
  • Offerteaanvraag planmatig onderhoud
  • Het coördineren en begeleiden van planmatig onderhoud
  • Het controleren van de uitvoering volgens offerte
  • Toezicht op wet en regelgeving volgens bouwbesluit
  • Het adviseren over duurzaamheidprogramma’s